U bent hier

In de kijker

Wijziging successierechten

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de successierechten te hervormen. Hiermee wil ze de huidige tarievenstructuur aanpassen en dit decreet samen met de federale hervorming inzake het erfrecht op 1 september aanstaande in werking laten treden. De leden van de commissie bespreken in deze vergadering het ontwerp van decreet op hoofdlijnen.

Video

Verslag

18 (2017-2018) nr. 3
19 (2017-2018) nr. 7
12 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie SERV (pdf)
1572 (2017-2018) nr. 3
Bijlage 1: Presentatie van minister Bart Tommelein (pdf)
1584 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Toelichting minister Bart Tommelein (pdf)
867 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Katrien Schryvers (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn, Katrien Partyka, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Jan Van Esbroeck, Bart Nevens, Johan Danen, Peter Wouters, Bert Moyaers, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Manuela Van Werde, Bart Caron, Axel Ronse, Joris Poschet en Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Paul Cordy
van het Rekenhof
20 (2017-2018) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1572 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Björn Rzoska en Lieve Maes
Gewestaangelegenheid
Artkelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1584 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Joris Vandenbroucke en Willem-Frederik Schiltz
Gewestaangelegenheid

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.