U bent hier

In de kijker

Wijziging successierechten

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de successierechten te hervormen. Hiermee wil ze de huidige tarievenstructuur aanpassen en dit decreet samen met de federale hervorming inzake het erfrecht op 1 september aanstaande in werking laten treden. De leden van de commissie bespreken in deze vergadering het ontwerp van decreet op hoofdlijnen.

Video

Agenda

van de Vlaamse Regering
1572 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Artkelsgewijze bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.