U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Minister Ben Weyts licht in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Dierenwelzijn. Daarna volgt de bespreking met de commissieleden en de stemming. In dezelfde sfeer licht minister Bart Tommelein ook toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Energie, met daarna eveneens een bespreking en stemming.

Video

Verslag

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1960 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
1963 (2017-2018)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1987 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
1989 (2017-2018)
19 (2017-2018) nr. 5-G
19 (2017-2018) nr. 5-G

Agenda

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1960 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
1963 (2017-2018)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1987 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
1989 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn, Katrien Partyka, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Jan Van Esbroeck, Bart Nevens, Johan Danen, Peter Wouters, Bert Moyaers, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Manuela Van Werde, Bart Caron, Axel Ronse, Joris Poschet en Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Paul Cordy
van het Rekenhof
20 (2017-2018) nr. 1
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

10:00 uur

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
1994 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn, Katrien Partyka, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Jan Van Esbroeck, Bart Nevens, Johan Danen, Peter Wouters, Bert Moyaers, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Manuela Van Werde, Bart Caron, Axel Ronse, Joris Poschet en Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Paul Cordy
van het Rekenhof
20 (2017-2018) nr. 1
Bevoegdheid Energie van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.