U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, de vraag gaat eigenlijk terug op een initiële vraag over een probleem waar De Watergroep mee zat, namelijk dat ze te veel geld op haar begroting had staan, namelijk op een artikel dat ze alleen kon afboeken op het moment dat een klant een kwitantie van een waarborg kon voorleggen en men zo de terugbetaling kon krijgen.

De Watergroep heeft daar actief over gecommuniceerd en heeft in totaal een kleine 5000 aanvragen gekregen van haar abonnees. Ze heeft in totaal een dikke 4500 van die waarborgen terugbetaald, voor een bedrag van 22.000 euro. Dat betekent echter dat er nog een kleine 3,6 miljoen euro op het begrotingsartikel stond. De Watergroep heeft dan de goede beslissing genomen om dat op het jaareinde van 2017 in één beweging af te boeken, en heeft beslist dat geld te investeren in publieke drinkwaterfonteintjes. Ik denk dat dat een positieve evolutie is. Minister, ik denk ook dat die maatregel u kan helpen in uw strijd tegen overbodig plastic.

De stad Londen heeft een heel netwerk van drinkwaterfonteinen geïnstalleerd, vooral aan stations, bushaltes en dergelijke, net om de mensen te stimuleren om drinkbussen met water te vullen en niet met plastic flesjes rond te lopen, die men dan her en der weggooit. Het is niet alleen een maatregel om iedereen ervan bewust te maken dat water voor iedereen bereikbaar moet zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat overbodig plastic kan worden teruggedrongen. In dat opzicht heeft De Watergroep een goede beslissing genomen om te investeren in publieke drinkwaterfonteintjes.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag hebben we heel wat informatie gekregen, maar niet alle informatie is op dit moment beschikbaar. Ik heb daarom drie vragen opgesteld.

Wanneer start De Watergroep met de installatie van de drinkwaterfonteintjes in alle steden en gemeenten waar ze actief zijn? Wanneer zullen ze allemaal geïnstalleerd zijn? Op welke manier kunnen lokale besturen mee beslissen waar die worden geplaatst? Hoe wordt beslist hoeveel fonteintjes er per gemeente worden geplaatst? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de drinkwaterfonteintjes?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Beenders, ik ben grote fan van de drinkwaterfonteintjes en ik geloof daar heel sterk in. Ik geloof dat het goed is om mensen te leren kwaliteitsvol water te drinken van de kraan en inderdaad zonder overbodig plastic. Ik vind het inderdaad belangrijk om die strijd op te voeren.

De Watergroep is daar inderdaad mee bezig en zal dit voor de zomer aanbesteden. Het staat in de markt, ze zijn de markt aan het verkennen. Een exacte timing van de volledige uitrol van het project kan ik nu nog niet geven. De aanbesteding zal voor de zomer gebeuren.

De gemeenten zullen zelf kunnen aangeven waar ze de drinkwaterfonteintjes willen laten installeren. Het aantal tappunten per gemeente wordt bepaald in functie van het aantal drinkwateraftakkingen.

Aan de gemeenten zal worden gevraagd het dagelijkse onderhoud op zich te nemen volgens de instructies van de leverancier. Het is natuurlijk belangrijk dat het water gezond is. Het technische onderhoud zal op kosten van De Watergroep worden uitgevoerd, dat zit trouwens in de aanbesteding.

Het is een heel mooi project, waar we heel positief tegenover staan. Hopelijk wordt het snel uitgerold.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik dank u voor de informatie.

Ik denk dat het goed is dat de lokale besturen, die ook aandeelhouder zijn, mee kunnen bepalen waar de drinkwaterfonteintjes komen.

Ik hoop dat De Watergroep, of een andere maatschappij, dat goed coördineert. Het proefproject in Londen focuste echt op plekken waar heel veel volk samenkomt. Men kan de fonteintjes in parken plaatsen zodat mensen die daar bij mooi weer gaan zitten, water kunnen aftappen. De Watergroep moet aan de lokale besturen meegeven dat er plekken zijn waar elke dag veel mensen samenkomen. Openbare gebouwen, bushaltes, treinstations en dergelijke zijn cruciale plekken om de drinkwaterfonteintjes heel zichtbaar neer te zetten. Ik hoop dat de coördinatie van die plekken goed gebeurt. Ik hoop dat ze niet worden weggestoken in gemeenten zodat het nut ervan verloren gaat.

Het water dat eruit komt, moet betrouwbaar zijn, de kwaliteit moet goed zijn. Er moeten goede afspraken worden gemaakt met de lokale besturen. Ik hoop dat alle andere drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen dat voorbeeld volgen zodat we in heel Vlaanderen een netwerk van tappunten krijgen.

Ik kijk uit naar de timing. Wanneer komt het eerste drinkwaterfonteintje er? Ik heb begrepen dat het dit jaar nog zou kunnen als we heel ambitieus zijn.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Men zou kunnen zeggen: ‘Alles komt terug.’ Vroeger stond op elk dorpsplein een tappunt en was er geen leiding- of stadswater bij iedereen. Als fractie kunnen wij het initiatief van de watermaatschappij alleen maar toejuichen om die middelen te besteden aan waterfonteintjes in gemeenten en steden.

Gelukkig hebben ze daar al ervaring mee, want er is ooit een oproep geweest om in scholen een waterfontein te plaatsen. We hebben daar toen als lokaal bestuur op ingeschreven. Dat is inderdaad goed geweest om dat te doen. Er zijn een aantal praktische bezwaren. Het onderhoud – denk maar aan de vorst – is niet evident. Men moet oppassen dat de drankfontein niet bevriest.

Wij staan achter het initiatief. Wij hopen dat in afspraak met de steden en gemeenten een uitrol kan gebeuren zodat inwoners, toeristen en passanten gebruik kunnen maken van ons goed drinkwater om zich te laven.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, weet u of er andere drinkwatermaatschappijen ook met dit initiatief bezig zijn, of ze het genegen zijn of niet?

De Watergroep telt 157 gemeenten, vooral in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. U hebt gezegd dat het aantal punten afhankelijk is van gemeente tot gemeente en dat de gemeente zelf beslist waar de drinkwaterfontein zal worden geplaatst. Ik wou even vragen, informatief, of het aantal per gemeente kan worden nagestuurd. Dat is voor ons toch wel interessant om te weten.

De lokale besturen zijn vertegenwoordigd in De Watergroep. Ik ga ervan uit dat ze daar voldoende aan hun trekken zullen komen en dat ze zelf mee zullen beslissen. Dat is één zaak.

Ten tweede klopt het dat er voldoende informatie zal moeten zijn. Dit moet op een goede, veilige manier gebeuren. Dat geldt ook voor het onderhoud in de winter. Ik denk dat dat goed wordt beseft en is aangegeven.

Mevrouw De Vroe, uw laatste bijkomende vraag betreft de andere drinkwatermaatschappijen. Ik heb daar op dit ogenblik geen zicht op. Ik zal het eens aan de drinkwatermaatschappijen vragen en het antwoord aan het commissiesecretariaat bezorgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.