U bent hier

Video

Agenda

Vraag om uitleg over een arrest van het Grondwettelijk Hof over de vrijstelling van onroerende voorheffing voor bepaalde instellingen die zorg aan hulpbehoevenden verlenen
van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting
Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2018 van de Vlaamse Gemeenschap
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting 2018 van de Vlaamse Gemeenschap. Aanpassing
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018
Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de effectiviteit van het Belgische begrotingskader en de Belgische begrotingscoördinatie
Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de introductie van een investeringsnorm voor publieke investeringen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.