U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Vorige week lichtte minister Bart Tommelein toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en het beleidsdomein Financiën en Begroting in het bijzonder. Vandaag zetten de leden de bespreking hierover voort.
Daarnaast licht minister Bart Tommelein het ontwerp van decreet inzake de hervorming van de successierechten toe. Bedoeling is de tarieven aan te passen en samen met de federale hervorming op 1 september aanstaande in werking te laten treden.

Video

Verslag

18 (2017-2018) nr. 3
19 (2017-2018) nr. 7
12 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie SERV (pdf)
1570 (2017-2018) nr. 3
1570 (2017-2018) nr. 12
1307 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Interview met minister-president Geert Bourgeois (pdf)
1500 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn, Katrien Partyka, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Jan Van Esbroeck, Bart Nevens, Johan Danen, Peter Wouters, Bert Moyaers, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Manuela Van Werde, Bart Caron, Axel Ronse, Joris Poschet en Rob Beenders
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Paul Cordy
Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie Voorstelling en bespreking van het Verslag van het Rekenhof met raadsheer Jan Debucquoy Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Bart Nevens, Johan Danen, Manuela Van Werde en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie Voortzetting van de bespreking Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 6. Financiën en Begroting Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.