U bent hier

Video

Verslag

1404 (2017-2018) nr. 5
1404 (2017-2018) nr. 7
Bijlage 1: Presentatie van de indieners (pdf)

Agenda

Vraag om uitleg over de strategie van Toerisme Vlaanderen om de groei van het toerisme beheersbaar te houden
Vraag om uitleg over mogelijke gerechtelijke stappen tegen het verhuurplatform Airbnb
Vraag om uitleg over de weigering van Airbnb om zich te conformeren aan het Logiesdecreet
Vraag om uitleg over het in gebreke blijven van Airbnb
Vraag om uitleg over de evaluatie van het Logiesdecreet
Vraag om uitleg over de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het Logiesdecreet
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Algemene toelichting
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Toelichtingen per programma. Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen
Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2018 van de Vlaamse Gemeenschap
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting 2018 van de Vlaamse Gemeenschap. Aanpassing
Voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.