U bent hier

In de kijker

Bovenlokale cultuurwerking: bespreking

Sinds 1 januari 2018 vervullen de provincies geen taak meer op het vlak van cultuur: de Vlaamse Gemeenschap of de lokale besturen hebben deze taak overgenomen. Om het bovenlokaal cultuurwerk en cultuurparticipatie te stimuleren en te optimaliseren diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. Twee weken geleden hielden de leden van de commissie een hoorzitting met verschillende belanghebbenden, vandaag bespreken ze het ontwerp van decreet en stemmen ze erover.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
1543 (2017-2018) nr. 5
1543 (2017-2018) nr. 6
Bijlage 1: Presentatie minister Sven Gatz (pdf)
1570 (2017-2018) nr. 6
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 107-112) Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.