U bent hier

In de kijker

Algemene verordening gegevensbescherming: ontwerp van decreet

Een nieuwe Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), legt regels op om burgers beter te beschermen bij het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze verordening wordt van kracht vanaf 25 mei 2018. De Vlaamse Regering heeft alle decreten laten screenen om de overeenstemming met de bepalingen van de AVG na te gaan. Ze diende vervolgens een ontwerp van decreet in om de decreten te laten sporen met de AVG. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1556 (2017-2018) nr. 4
1570 (2017-2018) nr. 4
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur en Inburgering van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Kanselarij en Bestuur. Afdeling 2. Wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.