U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Minister Jo Vandeurzen licht in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Video

Verslag

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
1815 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
1854 (2017-2018)
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
1914 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1932 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1935 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
1771 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1789 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1837 (2017-2018)
1570 (2017-2018) nr. 11
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
1815 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
1854 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
1771 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1789 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1837 (2017-2018)
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
1840 (2017-2018)
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
1914 (2017-2018)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
1925 (2017-2018)
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
1927 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1932 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
1935 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (p. 113-116) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.