U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. De leden van de commissie bespreken samen met minister Sven Gatz toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media, en stemmen over de desbetreffende ontwerpen van decreet.

Video

Verslag

Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AVMD)
Vraag om uitleg van Bart Caron aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de nieuwe EU-regelgeving voor theaterverlichting
1570 (2017-2018) nr. 6
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 107-112) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.