U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Minister Joke Schauvliege licht in de commissie toe wat deze begrotingscontrole inhoudt voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Daarna bespreken de commissieleden deze begrotingscontrole en ze stemmen erover.

Video

Verslag

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
1864 (2017-2018)
1570 (2017-2018) nr. 7
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Landbouw en Visserij Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (p. 121-124) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
1864 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.