U bent hier

In de kijker

Onderwijsdecreet XXVIII

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie vatten vandaag de bespreking aan van Onderwijsdecreet XXVIII.

Video

Verslag

1570 (2017-2018) nr. 9
1570 (2017-2018) nr. 12
1575 (2017-2018) nr. 2
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
1574 (2017-2018) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 133) - Protocol nr. 93 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 17 en 19 april 2018 (pag. 139) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 19 april 2018 (pag. 151) - Protocol nr. 85 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 17 april 2018 (pag. 159) Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.