U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Precaire financiële situatie jongeren

Jongeren die uitstromen uit een instelling en zelfstandig willen gaan wonen, moeten vaak een lening aangaan bij een bank om de huurwaarborg te betalen. Ze kunnen immers zelden een beroep doen op de federale installatiepremie die hiervoor bedoeld is, omdat OCMW’s deze jongeren niet beschouwen als zijnde ‘dakloos’. Hierdoor dreigen deze jongeren in de armoede te verzeilen. Hoe staat minister Liesbeth Homans tegenover deze houding van de OCMW’s? Kunnen deze jongeren een versneld beroep doen op de huursubsidie?

Video

Agenda

van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
1834 (2017-2018)
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1852 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.