U bent hier

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, het fenomeen van de paaskuikens heeft in de paasperiode wat aandacht in de media gekregen, naar aanleiding van beelden uit een winkel waarin kuikens elkaar vertrappelden. We hebben op de sociale media gezien dat de problematiek leeft.

Het is iets dat elk jaar rond de paasperiode terugkeert. Dieren- en tuincentra bieden paaskonijnen en paaskuikens aan. Dit leidt uiteraard tot impulsaankopen. De regelgeving bestrijdt dit principe, in het bijzonder met betrekking tot de verkoop van honden en katten, maar we weten allemaal dat met de verkoop van dergelijke dieren in de paasperiode eigenlijk impulsaankopen worden nagestreefd.

Die dieren worden natuurlijk snel groot en vergen dan meer aandacht, verzorging en  aangepaste voeding dan aanvankelijk werd gedacht. Blijkbaar is dat een simpele waarheid die snel wordt vergeten.

De dierenasielen en de opvangcentra klagen de problematiek ook aan, want in de weken en maanden na Pasen kampen zij natuurlijk niet met paaskuikens, maar met paaskippen en -hanen die natuurlijk veel groter zijn geworden dan wanneer ze werden aangeschaft. Er worden zelfs dieren op straat gevonden.

Minister, ik denk dat die praktijk historisch is gegroeid en historisch gezien ook erg sympathiek lijkt. Vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn is dit echter absoluut niet wenselijk. Is het geen optie eens met de verkooppunten van dergelijke dieren rond de tafel te zitten om die jaarlijks weerkerende impulsaankopen en het hiermee gepaard gaande dierenleed stop te zetten?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, de tijden veranderen gelukkig. Het is nog niet zo gek lang geleden dat rond Pasen overal gratis kuikentjes werden weggegeven. We kunnen het bijna niet meer bedenken, maar die kuikens werden niet enkel weggegeven in tuincentra, maar ook zelfs bij de bakker.

Het waren in verschillende kleuren geverfde kuikentjes, die als feestelijke decoratie in de uitstalramen werden geplaatst. De dierenwelzijnswet is gelukkig aangepast, waardoor er een verbod werd ingevoerd op het houden of verhandelen van geverfde dieren en op het uitreiken van dieren als prijs of als beloning bij wedstrijden, verlotingen of weddenschappen. We moeten daar alert voor blijven, want sommige mensen zijn nog niet op de hoogte van die regelgeving, maar daarmee werd wel een einde gesteld aan het gratis weggeven van kuikens in de paasperiode en het gebruiken van geverfde kuikens als decoratie. Die gewoonten behoren nu tot het verleden. Het klopt dat er dierenwinkels zijn die in de paasperiode, maar ook daarbuiten, kuikens of konijnen te koop aanbieden.

Dit jaar zijn er op twee plaatsen problemen gemeld, en we zijn daartegen opgetreden. Enkele jaren geleden ben ik zelf eens opgetreden bij een warenhuis dat goudvissen aan klanten meegaf. Dat is toen onmiddellijk stopgezet. Ik heb geen berichten gekregen over asielen die specifiek in de paasperiode overstelpt zouden zijn met kuikens en konijnen. De dienst dierenwelzijn heeft ook geen andere meldingen gekregen. Het is dus gelukkig beperkt gebleven tot de twee vermelde incidenten.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik erken de vooruitgang in vergelijking met de schrijnende verhalen die u daarnet beschreef. Gelukkig behoren die tot het verleden. Dat neemt niet weg dat er aan het principe iets schort: een paaskuiken bestaat niet. Het zijn hoenders of kippen die verkocht worden.

Ik blijf bij mijn stelling dat dit principe niet meer van deze tijd is en dat het leidt tot impulsaankopen. Dat wordt in de wet bestreden, vooral bij de verkoop van honden en katten in winkels. Waarom zouden we die redenering ook niet toepassen op andere dieren, zoals kippen? Daarom roep ik u op om die tuincentra te vragen te stoppen met het aanbieden van paaskuikens tijdens de paasperiode.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijn dochter is bijdehand en goed mee in het paasverhaal. Maar als daar dan kuikens bijkomen, schept dat toch verwarring, want die hebben niets met de klokken te maken, laat staan met de paashaas.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.