U bent hier

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, ik heb hier al een aantal schriftelijke vragen over gesteld. In 2017 keurde de Vlaamse Regering principieel het besluit goed inzake die gewestelijke verordening over publiciteitsinrichtingen. Die moet heel wat oude regelgeving en bepalingen op het vlak van publiciteit en reclame vervangen.

Ik had sindsdien dus een aantal schriftelijke vragen gesteld. Recent, op 15 maart, had ik er eentje gesteld waarop u naar mijn mening vrij vaag had geantwoord. Ik had toch de indruk dat u niet meteen een antwoord gaf op een aantal concrete deelvragen. De situatie op het terrein is toch redelijk complex en onduidelijk, en ook een beetje achterhaald. Dat was ook de reden waarom de Vlaamse Regering het initiatief nam om zo’n verordening op te stellen.

Minister, dus ter verduidelijking en opheldering, welke hinderpalen beletten een definitieve goedkeuring van de verordening inzake publiciteitsinrichtingen? Vanuit welke hoek komen er bezwaren? Bent u van mening dat indieners van die bezwaren de voordelen van een verordening ter vervanging van de complexiteit van de huidige regeling correct inschatten? Wat is het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) omtrent het ontwerp van verordening? Op welke termijn zult u een besluit voorleggen aan de Vlaamse Regering?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Ronse, ik kan u verzekeren dat er eigenlijk geen enkel bezwaar is dat principieel tegen dit initiatief is gekant.

Ik denk dat iedereen blij is dat er een soort actualisatie komt van de wetgeving die bestaat sinds 1959, maar er zijn wel een aantal bekommernissen vanuit het veld. Sommigen willen een verstrenging, anderen zeggen dat het op die manier quasi niet toe te passen is. We moeten een goede afweging maken. Ik heb uitdrukkelijk de opdracht gegeven aan onze diensten om met de verschillende stakeholders rond de tafel te zitten en te kijken hoe aan die opmerkingen tegemoet kan worden gekomen, zodat we iets hebben dat in de praktijk kan werken. Dat vraagt wat tijd. Dat gebeurt op dit moment.

Hoe zit het met de VVSG en de VVP? Ze hebben zich aangesloten bij de adviezen van de strategische adviesraden. De VVSG heeft op de overlegvergadering een aantal aanpassingen, verduidelijkingen en verstrengingen gevraagd. Nadien heeft de VVSG nog een aangepast advies nagestuurd, dat minder streng is. Ik hoop dat we dus tot die tweede goedkeuring kunnen komen, maar ik vind het belangrijk dat we met de stakeholders tot iets kunnen komen dat vanuit het veld implementeerbaar is en dat een antwoord biedt op wat we willen doen, rekening houdend met het feit dat flitsende reclame kan afleiden en voor problemen kan zorgen. Maar we moeten ervoor zorgen dat het in de praktijk uitvoerbaar is. Vanaf het moment dat ik van onze diensten iets krijg dat goed is doorgesproken met alle stakeholders, kunnen we naar de regering gaan, want anders zie ik iets op de tafel komen dat in de praktijk misschien grote problemen zal opleveren.

Ik hoop dat dat dan snel op tafel kan worden gelegd. Het openbaar onderzoek is intussen al tien maanden afgelopen. Zoals ik u begrijp, zijn er geen echt onoverkomelijke bezwaren. Het is goed dat de Vlaamse Regering die verordening dan goedkeurt, zodat alle oude regeltjes dienaangaande naar de prullenbak verwezen worden en we met een nieuw eigentijds kader verder kunnen gaan.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.