U bent hier

In de kijker

Milieudecreet: wijzigingen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal wijzigingen aan te brengen aan het Milieudecreet uit 1995 en aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit 2009. Met deze wijzigingen en verfijningen aan de bestaande regelgeving, onder andere betreffende de verjaringstermijnen en de beroepsmogelijkheden, wil de Vlaamse Regering meer rechtszekerheid bieden voor de burger. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1785 (2017-2018)
1558 (2017-2018) nr. 2
1547 (2017-2018) nr. 2
1557 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van Willem-Frederik Schiltz aan minister Joke Schauvliege en minister Bart Tommelein
1749 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1785 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1812 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.