U bent hier

In de kijker

Milieudecreet: wijzigingen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal wijzigingen aan te brengen aan het Milieudecreet uit 1995 en aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit 2009. Met deze wijzigingen en verfijningen aan de bestaande regelgeving, onder andere betreffende de verjaringstermijnen en de beroepsmogelijkheden, wil de Vlaamse Regering meer rechtszekerheid bieden voor de burger. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1785 (2017-2018)
1547 (2017-2018) nr. 2
1557 (2017-2018) nr. 2
1558 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van Willem-Frederik Schiltz aan minister Joke Schauvliege en minister Bart Tommelein
1749 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1785 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
1812 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.