U bent hier

Vergadering verenigde commissies

woensdag 9 mei 2018, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Voorzitter

In de kijker

Financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel

De Brusselnorm bepaalt dat 5 procent van de totale Vlaamse middelen voor gemeenschapstaken, zoals onderwijs, welzijn, cultuur en sport, integratie en inburgering, wordt gereserveerd voor Brussel.

De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) kreeg vier opdrachten van de Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

  • de rapportering over de financiële stromen actualiseren;
  • de decretale regelgevingsagenda’s screenen (Brusseltoets);
  • een interpretatief kader voor de Brusselnorm ontwerpen;
  • en de uitbreiding van de toepassing van de Brusseltoets onderzoeken.

De resultaten daarvan bracht de GACB samen in haar Rapport 2017.

De leden van de verenigde commissies Brussel en Samenwerking houden hierover een gezamenlijke zitting met de Samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De covoorzitters van de GACB, respectievelijk Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur, en Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, lichten het rapport toe. Daarna volgt hierover een gedachtewisseling.

Video

Verslag

71 (2017-2018)
Externe sprekers
Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Eric Verrept (leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, covoorzitters van de GACB)
1610 (2017-2018) nr. 1

Agenda

71 (2017-2018)
Externe sprekers
Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Eric Verrept (leidend ambtenaar van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, covoorzitters van de GACB)
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Khadija Zamouri

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.