U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Minister-president Geert Bourgeois licht in de commissie toe wat deze begrotingsaanpassing inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wat betreft zijn bevoegdheden inzake het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, waarna de bespreking start met de commissieleden.

Video

Agenda

van het Rekenhof
39 (2017-2018) nr. 1
Externe sprekers
Geert Bourgeois (minister-president van de Vlaamse Regering)
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, en Patrick Reinquin, eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof
van de Vlaamse Regering
18 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Goed Hoofdstuk 7, Afdeling 1. Wijziging Fonds Departement Kanselarij en Bestuur Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.