U bent hier

In de kijker

Bovenlokale cultuurwerking: hoorzitting

Sinds 1 januari 2018 vervullen de provincies geen taak meer op het vlak van cultuur: de Vlaamse Gemeenschap of de lokale besturen hebben deze taak overgenomen. Om het bovenlokaal cultuurwerk en cultuurparticipatie te stimuleren en te optimaliseren diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. In die verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met auteur Miek De Kepper, met Liesbeth De Winter, Lien Verwaeren en Wim Meert namens de SARC, met Hilde Plas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met Marnix Theys van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Zuidwest, en met Eddy Frans en Gwennan Dekens van Vlabra'ccent.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
1543 (2017-2018) nr. 5
1543 (2017-2018) nr. 6
Bijlage 1: Presentatie minister Sven Gatz (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoorzitting met als sprekers: - Miek De Kepper, auteur - Liesbeth De Winter, adjunct-directeur De Federatie, Lien Verwaeren, directeur Forum voor Amateurkunsten, en Wim Meert, directeur Cultuurcentrum Strombeek, namens de SARC - Hilde Plas, stafmedewerker Cultuur en Erfgoed, VVSG - Marnix Theys, algemeen coördinator IGS Zuidwest - Eddy Frans, voorzitter, en Gwennan Dekens, coördinator, Vlabra'ccent

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.