U bent hier

In de kijker

Bovenlokale cultuurwerking: hoorzitting

Sinds 1 januari 2018 vervullen de provincies geen taak meer op het vlak van cultuur: de Vlaamse Gemeenschap of de lokale besturen hebben deze taak overgenomen. Om het bovenlokaal cultuurwerk en cultuurparticipatie te stimuleren en te optimaliseren diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. In die verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met auteur Miek De Kepper, met Liesbeth De Winter, Lien Verwaeren en Wim Meert namens de SARC, met Hilde Plas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met Marnix Theys van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Zuidwest, en met Eddy Frans en Gwennan Dekens van Vlabra'ccent.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
1543 (2017-2018) nr. 5
1543 (2017-2018) nr. 6
Bijlage 1: Presentatie minister Sven Gatz (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoorzitting met als sprekers: - Miek De Kepper, auteur - Liesbeth De Winter, adjunct-directeur De Federatie, Lien Verwaeren, directeur Forum voor Amateurkunsten, en Wim Meert, directeur Cultuurcentrum Strombeek, namens de SARC - Hilde Plas, stafmedewerker Cultuur en Erfgoed, VVSG - Marnix Theys, algemeen coördinator IGS Zuidwest - Eddy Frans, voorzitter, en Gwennan Dekens, coördinator, Vlabra'ccent

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.