U bent hier

In de kijker

Toenemende filedruk

Het Gentse bedrijf Be-Mobile presenteerde recent de traagheidsindex 2018. Hieruit blijkt dat de verkeersdrukte op de weg blijft toenemen, niet enkel tijdens de spits, maar ook tijdens de daluren. Antwerpen steekt er bovenuit als filehoofdstad. Ook op de lokale wegen is er steeds meer vertraagd verkeer. Welke maatregelen wil minister Ben Weyts nemen om deze toenemende filedruk op te lossen? Hoe wil hij de problemen op de lokale wegen aanpakken? Wat is de stand van zaken van de herziening van het vrachtroutenetwerk?

Video

Verslag

1570 (2017-2018) nr. 10
1570 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
1570 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 10. Inwerkingtreding Advies Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 65-72) Voortzetting van de bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.