U bent hier

In de kijker

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. Op 30 januari wisselden de leden van de commissie reeds van gedachten over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018 met minister Liesbeth Homans en met Michiel Trippas, de Vlaamse diversiteitsambtenaar, vandaag zetten ze die gedachtewisseling voort op basis van de meest recente diversiteitscijfers.

Video

Verslag

van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1700 (2017-2018)
van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1708 (2017-2018)
67 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar)
1598 (2017-2018) nr. 1

Agenda

van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
1700 (2017-2018)
van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1708 (2017-2018)
67 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar)
Verslaggever
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.