U bent hier

In de kijker

Uitbreiding De Grubbe in Everberg

Einde maart bleek dat jeugdrechters minderjarige delinquenten moesten vrijlaten door gebrek aan opvangcapaciteit in de gesloten instelling De Grubbe in Everberg. Minister Jo Vandeurzen maakte daarom extra plaatsen vrij in de jeugdgevangenis van Tongeren. Hij zou ook mogelijk maken dat jongeren worden begeleid naar private instellingen, om meer ruimte te creëren in de gemeenschapsinstellingen. Verder komen er tegen 2020 41 plaatsen bij in De Grubbe, wat de werklast voor de plaatselijke politiekorpsen zal verhogen. Plant minister Jo Vandeurzen hierover overleg met zijn federale collega van Binnenlandse Zaken? Hoe zal de begeleiding van jongeren naar een private instelling concreet gebeuren? Hoe worden de jongeren opgevangen in Tongeren?

Video

Verslag

1514 (2017-2018) nr. 2
1510 (2017-2018) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1746 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1510 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1514 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.