U bent hier

In de kijker

Energiepact

Eind maart 2018 keurden de energieministers van de verschillende regeringen de visienota over het Energiepact goed. Daarbij worden expliciete voorwaarden gesteld aan de kernuitstap in 2025. De Vlaamse Regering wil tegen de zomer van 2018 concrete afspraken maken met de andere regeringen van het land over de verdeling van de financiële lasten. Wat houdt een en ander in voor de opmaak van het nakende Vlaams Energie- en Klimaatplan? Wat zijn de precieze doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale productie? Kan minister-president Geert Bourgeois hier meer uitleg over geven?

Video

Verslag

1538 (2017-2018) nr. 2
37-C (2017-2018) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
37-C (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, en een delegatie van het Rekenhof bestaande uit Lieven Tydgat, eerste-auditeur-revisor, en Marc Van Hoeymissen en Guy Kinnaer, eerste auditeurs
van de Vlaamse Regering
1538 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.