U bent hier

In de kijker

Topsportstatuut in hoger onderwijs

Een topsportstatuut laat de studenten in kwestie toe om schoolse zaken en hun sport flexibeler te combineren. Hogescholen en universiteiten kunnen zelf beslissen aan wie ze een topsportstatuut toekennen. De criteria zijn echter niet eenvormig in de verschillende hogeronderwijsinstellingen. Heeft minister Philippe Muyters hierover overleg gepleegd met zijn collega-minister van Onderwijs? Welke maatregelen wil hij nemen om tot meer uniformiteit te komen? Heeft Topsport Vlaanderen hierover al advies uitgebracht?

Video

Verslag

van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
1611 (2017-2018)
van Imade Annouri aan minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
1635 (2017-2018)
van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
1647 (2017-2018)
van Ludo Van Campenhout aan minister Philippe Muyters
1636 (2017-2018)
1518 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
1611 (2017-2018)
van Imade Annouri aan minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
1635 (2017-2018)
van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
1647 (2017-2018)
van Ludo Van Campenhout aan minister Philippe Muyters
1636 (2017-2018)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.