U bent hier

In de kijker

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2017

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vandaag bespreken de leden van de commissie de bevindingen en klachten inzake de bevoegdheden Wonen en de Mensenrechtenwerking van de Vlaamse Ombudsdienst met ombudsman Bart Weekers en minister Liesbeth Homans.

Video

Verslag

van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1589 (2017-2018)
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
41 (2017-2018) nr. 9
1485 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
1589 (2017-2018)
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Wonen en Mensenrechtenwerking Vlaamse Ombudsdienst (Gelijke Kansen) Bespreking met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
van de Vlaamse Regering
1485 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.