U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel. Het is een vlot en duurzaam alternatief voor zowel de auto, bus en tram als voor verplaatsingen te voet.

Daarnaast is de fiets ook een handige oplossing voor het voor- en natraject van een verplaatsing met het openbaar vervoer. De Vlaming gebruikt voor die verplaatsingen zijn eigen fiets – die steeds vaker elektrisch is – maar doet evengoed een beroep op fietsdeelsystemen. Een van die systemen is Blue-bike. De blauwe fietsen zijn ondertussen te vinden bij meer dan vijftig stations en zijn goed voor meer dan 16.000 abonnees en 180.000 ritten per jaar. In 2016 zijn voor het eerst ook Blue-bikes geplaatst bij bushaltes en park-and-rides (P+R).

B-Parking, een dochteronderneming van de NMBS, heeft 52 procent van de aandelen van Blue-bike in handen en De Lijn 32 procent. SRWT-TEC en FIETSenWERK zijn kleinere aandeelhouders. Er zijn al langer discussies over de structuur van Blue-bike: er was sprake van een kapitaalsverhoging met bijhorende uitbreiding, de NMBS wil haar aandeel in Blue-bike kwijt, Vlaanderen had en heeft interesse om dat aandeel over te nemen.

De overnamegesprekken lijken echter niet afgerond te raken. Er zou discussie zijn over de al dan niet verwerving van de eigendommen aan de stations. De NMBS wil blijkbaar de grond waar de Blue-bikes op staan, mee verkopen, terwijl de minister enkel een erfpachtovereenkomst wil. Daarnaast zijn er ook andere knelpunten zijn zoals de drie Waalse en vier Brusselse Blue-bike-stations.

Er was eerder sprake van dat Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) of De Lijn de aandelen van de NMBS zou overnemen. Vandaag wordt er blijkbaar gekeken richting Optimobil Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van Cambio. De Lijn heeft 87 procent van Optimobil Vlaanderen in handen. De rest zit bij Optimobil Belgium, dat eigendom is van Cambio Duitsland, de automobilistenvereniging VAB, Taxistop en de NMBS. Zo zou het spoorbedrijf toch verbonden blijven met de blauwe fietsen. Vlaanderen zou dus niet alleen investeren en er wordt zelfs ook gewag gemaakt van een mogelijke investering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Bij de bespreking van de conceptnota rond deelfietsen toonde deelfietsbedrijf Mobit interesse in een participatie in Blue-bike. Het systeem maakt gebruik van slimme sloten die een ingebouwde gps hebben. Door gebruik te maken van een QR-code zijn er geen sleutelautomaten meer nodig. Dit drukt de kost aanzienlijk waardoor een bredere uitrol van het systeem mogelijk wordt. Dit is een belangrijke opportuniteit, zeker ook in het licht van de uitwerking van het concept basisbereikbaarheid waar de fiets een belangrijke rol zal spelen voor de invulling van de first en last mile onder andere aan bushaltes en Mobipunten.

Minister, wat is de stand van zaken in dit dossier? Welke stappen werden tot nu toe gezet om de overname te realiseren? Welke partners werden en worden er gecontacteerd om mee in te stappen in de overname? Wanneer wilt u de overname rond hebben? Hoe zult u uw doelstellingen om de deelfietsen van Blue-bike uit te breiden, verder realiseren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Eerder sprak ik al mijn interesse uit over Blue-bike. Ik denk dat het goed zou passen in de ideeën rond combimobiliteit. Als we er zo kunnen voor zorgen dat het openbaarvervoersaanbod van De Lijn zou aansluiten op een fietsaanbod en als we een combinatie zouden kunnen maken in een en hetzelfde abonnement, is dat een opportuniteit.

Zo werd er voldoende tijd genomen om een grondige ‘due dilligence’ uit te voeren, zeg maar de boeken van Blue-bike grondig door te nemen. U weet dat er intern wat problemen waren en dat er ook wel wat lijken uit de kast zijn gevallen. Dat heeft dus wat tijd gevergd. Daarnaast vonden meerdere gesprekken plaats met het huidige management, met medewerkers en met belangrijke leveranciers.

Met de huidige aandeelhouder B-parking zijn er over de verkoopsvoorwaarden afspraken in opmaak. Daarnaast lopen er ook gesprekken met zowel B-parking als de NMBS over het gebruik van de huidige locaties en over toekomstige uitbreidingen op de terreinen van de NMBS/B-parking.

We gaan nu inderdaad uit van een overname van de aandelen van B-parking door Optimobil Vlaanderen, waarin De Lijn een participatie van 87 procent heeft. Met deze nieuwe aandeelhouder brengen we bijkomende expertise binnen op het vlak van gedeelde mobiliteit.

De definitieve aandeelhoudersstructuur is nog niet helemaal uitgeklaard. Op 22 mei is hierover een nieuw overleg ingepland. Zo is er nog onduidelijkheid over de participatie van de TEC. Er zijn een zevental toepassingen in Wallonië. FIETSenWERK zou men wel graag aan boord houden, en ze zijn hiervoor ook vragende partij. Een mogelijke betrokkenheid van de VVSG wordt momenteel nog bestudeerd.

Het overleg tussen alle partijen verloopt constructief. Ten laatste in juni willen we weten of we tot een inhoudelijk akkoord kunnen komen.

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed dat u in juni al tot een akkoord zou kunnen komen zodat er zekerheid is dat het systeem kan worden voortgezet. Ik ben vol verwachting voor de finalisering van het dossier en ik zal het zeker verder blijven opvolgen en eventueel eind juni een opvolgvraag stellen.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

Mathias De Clercq (Open Vld)

Ik zou me kort even willen aansluiten bij de collega. Op een congres in Gent hebben we het gehad over een proefproject in Schoten. Het gaat over een mobipunt, infopalen, waarop alle mogelijke informatie over fietsen, openbaar vervoer en taxi’s staat. Minister, wordt het project in Schoten positief geëvalueerd en is er eventueel een uitrol? Er zijn volgens mij nog andere plaatsen in Vlaanderen waar het nuttiger en effectiever kan worden ingezet. Als u het antwoord nu niet weet, wil ik deze vraag gerust indienen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.