U bent hier

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Eén van de vernieuwingen van de rijopleiding bestaat uit de vorming van de vrije begeleider. Wanneer de vrije begeleider een vorming van drie uur heeft gevolgd, krijgt deze een ‘vormingsattest’. Dat hebben de vrije begeleiders nodig om een voorlopig rijbewijs te kunnen afhalen voor de kandidaat-chauffeur. Deze verplichting geldt sedert 1 oktober 2017.

We weten dat elk jaar ongeveer 70.000 jongeren met de auto leren rijden, waardoor wachtlijsten dreigen te ontstaan. VAB laat weten dat het aantal inschrijvingen voor de opfriscursussen intussen zeer sterk toeneemt. Voor de maanden juli en augustus zijn de instructeurs reeds volgeboekt. Dit kan problemen opleveren omdat heel wat jongeren net na de examens willen starten met de eerste oefenlessen.

Op de website van Federdrive, waar VAB geen deel van uitmaakt, staan gegevens van alle rijscholen die een dergelijk vormingsmoment aanbieden. In Vlaanderen en Brussel is het op dit moment in 109 rijscholen mogelijk om een dergelijke vorming te volgen. In totaal zijn er 198 rijscholen in Vlaanderen en Brussel aangesloten bij Federdrive, wat dus wil zeggen dat iets meer dan de helft van de rijscholen het vormingsmoment aanbiedt.

Minister, bent u de hoogte van het mogelijke probleem van wachtlijsten voor het vormingsmoment voor de vrije begeleider? Welke maatregelen kunt u nemen om deze wachtlijsten te voorkomen?

Zijn de gegevens op de website van Federdrive correct en actueel? Hoeveel erkende rijscholen zijn er in Vlaanderen die geen lid zijn van Federdrive? Hoeveel van deze rijscholen voorzien in het geven van een dergelijk vormingsmoment?

Welke stappen kunt u zetten om meer rijscholen aan te sporen om het vormingsmoment voor de vrije begeleiders aan te bieden? Met andere woorden: hoe kunt u inspelen op de toenemende vraag en het aanbod vergroten?

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Mijn vraag dateert al van enige tijd geleden, net als die van de heer Parys. Ik dank hem voor zijn bereidwilligheid voor een kort uitstel omdat ik verhinderd was. Ik kon toen niet inschatten dat het drie weken zou duren tot onze vragen weer geagendeerd konden worden.

De heer Parys duidde al de context van het vormingsmoment. Mijn aandacht werd eveneens getrokken door berichten in de pers over de verhoging van het aantal inschrijvingen daarvoor met de zomervakantie in zicht. Rijbegeleiders willen nog voor de zomervakantie deelnemen om dan in de zomermaanden met de kandidaat-bestuurder, die daarvoor in veel gevallen tijdens de zomervakantie meer tijd heeft, de baan op te kunnen om te oefenen.

Bij de inwerkingtreding van de hervorming op 1 oktober 2017 was er een piek op de inschrijvingen van het vormingsmoment. Begin 2018 zei u dat u niet exact kon meedelen hoeveel begeleiders er al aan het vormingsmoment hebben deelgenomen, aangezien de aanbieders van het vormingsmoment geen deelnemerslijsten moeten overmaken aan de administratie. “Ik kan wel vertellen dat tot op 17 januari 2018 662 vormingsmomenten hebben plaatsgevonden. Het aanbevolen maximum aantal deelnemers per vormingsmoment is 18. Er hebben dus maximum 11.916 kandidaat-begeleiders een vormingsmoment gevolgd.” luidde het.

Wat die berichten over wachtlijsten betreft, ben ik eind maart zelf gaan informeren bij twee rijscholen in mijn buurt. Ze spraken tegen dat er bij hen een wachtlijst zou zijn.

Minister, is er sprake van wachtlijsten voor vormingsmomenten? Indien ja, waar? Indien nee, kunnen die nog verwacht worden? Welke maatregelen kunnen er genomen worden, als blijkt dat de rijbegeleiders te lang moeten wachten alvorens deel te kunnen nemen aan een vormingsmoment? Hoeveel vormingsmomenten hebben er in Vlaanderen reeds plaatsgevonden?

Waarom hebt u ervoor gekozen geen deelnemerslijsten bij te laten houden door de aanbieders van het vormingsmoment?

Via welke wegen maakte u kenbaar dat de vrije rijbegeleider sinds 1 oktober 2017 een vormingsmoment van 3 uur moet volgen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Op dit moment heb ik geen kennis van problemen met wachttijden. Het is logisch dat tijdens bepaalde periodes van het jaar, zoals vakantieperiodes, meer kandidaat-bestuurders aan de rijopleiding willen beginnen. Zo zien we ook pieken in het aantal kandidaten dat het theoretisch of praktisch examen aflegt. Het is dus ook niet onlogisch dat mensen in een drukkere periode eventueel niet op hun eerste keuze van datum het vormingsmoment kunnen volgen, indien ze te lang wachten met inschrijven. Mijn administratie ontving echter geen signalen die wijzen op onvoldoende capaciteit. Er zijn geen klachten binnengekomen over een wachttijd.

Naar aanleiding van uw vraag werden Federdrive en VAB expliciet bevraagd. Zij geven aan dat er inderdaad veel vraag is naar het vormingsmoment, maar dat ze deze vraag perfect kunnen beantwoorden. Bovendien spoort de sector mensen aan om niet te wachten tot de vakantieperiode om het vormingsmoment te volgen, zoals in de communicatie waar de heer Parys naar verwijst. Kandidaat-begeleiders kunnen gerust bijvoorbeeld in juni het vormingsmoment volgen als de kandidaat die ze zullen begeleiden enkele weken later zal starten met de stage. Het begeleidersattest is trouwens tien jaar geldig.

Navraag bij Federdrive leert dat 55 rijscholen lid zijn, goed voor 185 vestigingseenheden, die zij vertegenwoordigen. In ongeveer 75 procent van die vestigingseenheden worden vormingsmomenten georganiseerd. Uit de cijfers van mijn administratie blijkt dat 69 van de 111 in Vlaanderen erkende rijscholen minstens één vormingsmoment hebben aangemeld bij mijn administratie. Daarnaast zijn er 36 instructeurs die zijn erkend om het vormingsmoment buiten het kader van een erkende rijschool te geven.

In 2017 werden 536 vormingsmomenten georganiseerd. Voor 2018 zijn op dit moment al 1800 vormingsmomenten aangemeld, waarvan er 830 zullen plaatsvinden tussen 12 april en het einde van het jaar. Er worden elke week extra vormingsmomenten aangemeld.

Er is inderdaad geen verplichting om de deelnemerslijsten telkens aan mijn administratie over te maken, om de administratieve last zo laag mogelijk te houden. Er moet wel telkens een aanwezigheidslijst worden bijgehouden, zodat die bij inspectie kan worden nagekeken. Zo kunnen we mogelijke fraude op het spoor komen.

De communicatie rond de invoering van het vormingsmoment is uitvoerig gebeurd, ook de media besteedde hier veel aandacht aan. Het eerste kanaal voor alle informatie over de rijopleiding is de website Rijbewijzer. Daarnaast werd gecommuniceerd via de sociale media, folders en posters. De examencentra zelf hebben ook hun duit in het zakje gedaan. Er werden mailings gestuurd aan gemeenten en aan adressenbestanden waarover we beschikken, onder andere via Rijbewijs op School. Ook de Vlaamse Jeugdraad werd betrokken.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Het is positief dat er geen grote pieken zijn, waardoor er grote wachtlijsten zouden kunnen ontstaan. 

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Geen problemen, zo blijkt. Dan heb ik ook geen verdere vragen.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.