U bent hier

In de kijker

Energiezuinige openbare verlichting: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Momenteel verbruikt de openbare verlichting van de gemeenten in Vlaanderen 435.000 MWh,wat de gemeenten jaarlijks ongeveer 104 miljoen euro kost. Overstappen naar energiezuinige ledverlichting levert een aanzienlijke besparing op, en is ook onvermijdelijk omdat er binnen afzienbare tijd geen conventionele openbare verlichting meer zal zijn. Leden van de N-VA-fractie dienden in dit verband een conceptnota in om de overschakeling naar ledverlichting en het aangepast verlichten te versnellen. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van respectievelijk de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), van Eandis, van Infrax, van Agoria en met professor Hans Van Dijck (UCL).

Video

Verslag

1293 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie bij de conceptnota (pdf)
1293 (2017-2018) nr. 3
1293 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie bij de conceptnota (pdf)
1293 (2017-2018) nr. 3

Agenda

1293 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Hoorzitting met: - een vertegenwoordiger van VVSG - Geert De Rycke en/of Stanny Van Herzeele, Agentschap wegen en Verkeer - Koen Putteman, Eandis, en Géry Vanlommel, Infrax - een vertegenwoordiger van Agoria - Prof. Hans Van Dyck, UCL
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.