U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Van 27 tot 30 september is er in Antwerpen het technologiefestival SuperNova. Dat zal plaatsvinden op het Antwerpse Eilandje. En dat zal in het teken staan van technologie en vernieuwing. We noemen dat, zoals het ook in de kranten beschreven is, een hoogmis van de technologie, gedurende vier dagen. Die wordt georganiseerd door Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemen in de creatieve industrie, en door Scale-Ups, een platform dat technologiebedrijven wil helpen doorgroeien. Het krijgt uiteraard ook de steun van de Vlaamse overheid. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, hebben ook in de pers gestaan. De Vlaamse Regering geeft 1,6 miljoen euro, Scale-Ups 0,6 miljoen euro en Flanders DC 1 miljoen euro.

Er zal een tweedaagse betalende conferentie zijn, met internationale sprekers en investeerders. Er is ook een technologiebeurs en een gratis publieksspektakel, waar het publiek kennis kan maken met allerlei innovaties op het vlak van wonen, werk, voeding, winkelen enzovoort. Tegelijkertijd is SuperNova een HR-event, waar ambitieuze talenten, ondernemers en onderzoekers elkaar kunnen vinden. De SuperNova Talent Matcher maakt zelf gebruik van artificiële technologieën om de beste dates te organiseren. De directeur van Flanders DC, Pascal Cools, had het als volgt gepitcht: “Met SuperNova willen we de wereld aan Vlaanderen laten zien en omgekeerd.”

Ik heb zelf altijd heel sterk geloofd in wat er vroeger gebeurd is met Flanders Technology in Gent. Ik vond dat fantastisch als middelbareschoolstudent, klaar voor de universiteit. Wat gingen we studeren? Uiteraard ingenieur, want dat was fantastisch, wetenschap enzovoort. Maar er was bij mij ook altijd een bezorgdheid. We zien de laatste tijd fantastische dingen, als je je daar wat in verdiept: wat VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) doet, wat imec doet, wat de speerpuntclusters doen. Maar je hebt vaak het gevoel dat de mensen niet weten waarover het gaat. En doordat mensen niet altijd weten waarover het gaat, ontstaat er soms ook wat schrik ten overstaan van een aantal nieuwe technologieën. We hebben het er gisteren nog over gehad in de plenaire vergadering: artificiële intelligentie biedt heel veel voordelen, maar men koppelt er ook direct gevaren aan. En die zullen er ook wel zijn en die moeten ook maatschappelijk uitgediscussieerd worden. We spreken dan over ethiek, privacy enzovoort.

Als je toch een klimaat van vertrouwen wilt creëren en het grote publiek vertrouwd maken met AI, met hightech in het algemeen, enzovoort, dan vind ik dit wel een superinitiatief, dat, in vergelijking met het Flanders Technology van vroeger, op een moderne leest is geschoeid.

Minister, op de affiche staan ook internationale sprekers, investeerders en techbedrijven. Kunt u toelichten welke Vlaamse spelers we mogen verwachten op SuperNova?

De focus blijkt te liggen op scale-ups. In welke mate zijn sommige ‘tracks’ ook toegankelijk voor start-ups?

Ik zie een zeer veelzijdig programma en een ‘venue’ die zowat het hele Eilandje in Antwerpen bestrijkt. Het festival is kortom zeer ambitieus! Het feit dat het in deze vorm georganiseerd en vermarkt wordt, is op zich al een mijlpaal in ‘Silicon Vlaanderen’. De verwachtingen – bij mij althans – zijn hoog gespannen. Wanneer is dit project voor u geslaagd? Wat zijn uw belangrijkste ‘key performance indicators’ (KPI’s)?

Is er binnen dit festival ook plaats voor ‘citizen science’? Mevrouw Lieve Maes, die vandaag tijdelijk voorzitster is, stelde u ooit een vraag daarover. U zei toen dat de ‘citizen science’-oproep met vijftig projectaanvragen een groot succes was. Zullen op SuperNova ‘smart citizens’ hun eigen ideeën kunnen aanbrengen? Hoe zou dat gefaciliteerd kunnen worden?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, het programma is nog in volle opmaak. Ik kan dus nog geen lijst van deelnemers geven. U hebt vandaag misschien in een bepaalde krant gezien dat er weer twee internationale topsprekers zijn aangetrokken: met Ray Kurzweil, een van de AI-experts, en Biz Stone, een van de creatoren van Twitter, hebben we weer twee mooie sprekers extra. Het is in elk geval de bedoeling om zowel op de conferentie, de beurs als de expo voor het grote publiek Vlaamse spelers een forum te geven. Dat is belangrijk omdat we ook een internationale aantrekkingskracht willen hebben. De internationale sprekers moeten worden geflankeerd door Vlaamse spelers. Op de conferentie wordt bijvoorbeeld de namiddag voorbehouden voor ‘helden van bij ons’. Onze eigen spelers zullen dus zeker aanwezig zijn. Dit zijn ondernemers, onderzoekers, innovatoren die wij aan de hele wereld willen laten zien. Het gaat over sprekers van het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec) over onderzoekers rond biotech naar opkomende digitale bedrijven. Daarnaast zullen op de beurs voornamelijk Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen staan. Daar kunnen ze hun organisatie voorstellen aan een b2b-publiek (business-to-business), maar – in het weekend – ook aan het grote publiek. Alle strategische onderzoekscentra en de speerpuntclusters zijn verder betrokken bij het samenstellen van de expo waarop Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen innovatieve producten en diensten tonen rond thema’s die heel dicht bij de bevolking staan: mobiliteit, voeding, werken, media, vrije tijd, gezondheid, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen waarin de Vlamingen zeker geïnteresseerd zullen zijn en waar wij genoeg Vlaamse bedrijven en organisaties hebben die iets te tonen hebben.

Enkel bij het ‘pitching event’ voor investeerders ligt de focus op scale-ups. Alle andere onderdelen, zoals de conferentie, de beurs, de expo en de ‘talent matching’, staan open voor elke type van onderneming of ondernemer, dus ook voor start-ups. Bij het ‘pitching event’ is bewust gekozen voor scale-ups omdat er al heel wat investeerdersinitiatieven bestaan richting start-ups. Wij hebben dat hier in de commissie al meerdere keren naar voren gebracht. Wij dachten dat het goed is om ten aanzien van die scale-ups, waar we vaak nog een ‘gap’, een tekort zien, een focus te leggen op de ‘pitching’.

Ik hoop natuurlijk op een grote opkomst. Het is altijd heel gevaarlijk om op voorhand publiek te zeggen wat je verwacht. In eerste instantie wil ik met SuperNova vooral bereiken dat de Vlaming in contact komt met en minder angst heeft voor de concrete resultaten van innovatie. Hij moet zien wat innovatie en technologie kunnen betekenen in het toekomstige dagelijkse leven. Ik wil laten zien dat er uitdagingen zijn, maar zeker ook heel veel opportuniteiten, en dat we niet bang moeten zijn voor technologie. U vraagt mij een cijfer. Ik hoop dat we rond de 15.000 bezoekers krijgen. Daarnaast hebben Flanders DC en Scale-Ups.eu voor het businessluik zelf een doel van minstens 2000 deelnemers geformuleerd. Voor dat businessluik wil ik vooral dat we erin slagen om gereputeerde namen naar Vlaanderen te halen zodat onze ondernemingen met nieuwe en betere inzichten naar huis kunnen gaan. Ik hoop dus dat het een inspiratiebron mag zijn voor onze eigen ondernemingen.

Ik heb recent nog een oproep gedaan die via het departement loopt. We hebben vijftig projecten rond Citizen Science, veel meer dan we er geld voor hebben. Ik hecht er dus veel belang aan. Mijnheer Gryffroy, het was vandaag nog niet voorzien binnen het project, maar ik zal het aan de organisatoren vragen of we dat nog op de een of andere manier kunnen insluiten. Het lijkt mij een interessant gegeven om er rekening mee te houden.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

U hebt het over internationale sprekers. Ik denk dat ik einde maart heb gelezen dat Antwerpen droomt van Obama. Is daar iets van aan? Of is dat een mediaballonnetje van een of andere plezanterik? Kunt u daar iets meer over vertellen?

Ik dank u voor uw uitgebreide antwoord. Ik heb nog een bijkomende vraag. Het event SuperNova vindt eind september plaats. Je creëert geen klimaat van vertrouwen bij het grote publiek met een eenmalige activiteit. Hoe gaan we daarmee omgaan? De laatste Flanders Technology was die ene te veel. Men heeft dat een aantal keren opnieuw willen doen. De tweede editie was ook nog goed, maar op de laatste zat er metaalmoeheid. Wat zullen we doen na SuperNova? Gaan we dat evalueren en zullen we bekijken of we het opnieuw en anders en groter doen? Met een eenmalige actie zullen we het klimaat van vertrouwen niet maken dat we moeten hebben bij het grote publiek, zodanig dat we het wantrouwen ten aanzien van nieuwe technologie kunnen wegnemen en toch het maatschappelijke debat openen. Hoe gaan we dat in de toekomst aanpakken?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Vandaag ondernemen we verschillende acties om wetenschap en innovatie dichter bij de mensen te brengen. U vernoemt zelf de Citizen Science. Dat is een van de elementen. We hadden het er gisteren nog over. Ik denk ook aan de vraag voor de wetenschap, de rondgang van imec. In elke beheersovereenkomst van onze strategische onderzoekscentra (SOC’s) staat het op een begrijpelijke manier meer naar buiten brengen van hun resultaten. Het is vrij nieuw dat we zo sterk inzetten op wetenschapscommunicatie naar een breder publiek. Dit kadert daar echt in.

U vraagt mij of er nu al zekerheid is over wat we daarna zullen doen. Neen, we moeten eerst bekijken hoe het loopt en het grondig evalueren. Dan moeten we zien wat de volgende stap moet zijn. Het is nog te vroeg. We steken nu al onze energie in de poging om van SuperNova een succes te maken. Bij iets nieuws vraagt het altijd heel veel energie om de mensen ervan te overtuigen dat ze erin mee moeten gaan. Ik heb gisterenavond nog op een ondernemersevent mensen aangesproken van wie ik weet dat ze bezig zijn met innovatie en AI. Zij willen graag meedoen. Ik heb tot nu toe bij elk bedrijf waar ik erover spreek, gedaan gekregen dat het bedrijf erin meestapt. Misschien ben ik een goede verkoper, dat kan ook zijn! Je moet hen bijna individueel aanspreken om de stappen te zetten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.