U bent hier

In de kijker

Kwaliteitszorg hoger onderwijs

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om te komen tot een allesomvattend en transparant kwaliteitszorgstelsel voor alle graduaatsopleidingen, bachelor- en masteropleidingen in de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1550 (2017-2018) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
1550 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.