U bent hier

In de kijker

Gebrekkige kennis toegang LEZ’s

Uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat veel chauffeurs niet weten of ze met hun voertuigen al dan niet een lage-emissiezone (LEZ) in mogen rijden. De toegangsvoorwaarden voor de LEZ’s zijn ook niet in elke stad dezelfde, en daarom stelt VAB voor om bestuurders hiervan op de hoogte te brengen bij de jaarlijkse keuring. Minister Ben Weyts kon zich vinden in dit voorstel, liet hij weten. Zal hij dit invoeren, en zo ja, wat is de timing? Komen er eenduidige criteria voor de verschillende LEZ’s, naar analogie met het systeem in Frankrijk?

Video

Agenda

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.