U bent hier

In de kijker

Stimuleren elektrische transportmiddelen

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Verschillende leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in om het vervoer van mensen en goederen sneller te vergroenen door in te zetten op elektrische transportmiddelen. Deze conceptnota bevat een aantal concrete acties, zoals het promoten van (elektrisch) fietsen, versnelde elektrificatie van bussen, uitbreiding van oplaadinfrastructuur, ... De leden van de commissie bespreken de conceptnota.

Video

Verslag

1366 (2017-2018) nr. 2
Presentatie bij de conceptnota (pdf)
1366 (2017-2018) nr. 3

Agenda

De leden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.