U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Vanaf 1 augustus kantelt zowel de socio-economische vergunning als de vegetatie- of natuurvergunning in de omgevingsvergunning in. Ik wil dit even onder de aandacht brengen want dat vereist nog wat voorbereiding van de lokale besturen.

Minister, welke acties zult u samen met de bevoegde administraties ondernemen om de lokale besturen voor te bereiden op die inkanteling?

Op welke manier werkt het Departement Omgeving samen met de lokale besturen en met het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan een vlekkeloze overgang op 1 augustus?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik wil benadrukken dat het over een zeer beperkt aantal dossiers gaat. Er is geen enkele reden om te verwachten dat het aantal aanvragen voor een socio-economische vergunning na 1 augustus plots voor winkels groter dan 400 vierkante meter, enorm zal toenemen. Hetzelfde geldt voor de vergunning voor vegetatiewijzigingen. Het gaat dan over agrarische gebieden en groengebieden. Ook daar is het aantal aanvragen zeer beperkt en is er geen reden om een plotse toename te verwachten.

Er is ook geen nieuwe procedure. De dossiers verlopen volgens de gewone of vereenvoudigde procedure. Er zijn twee soorten aanvragen. De gemengde aanvragen zullen digitaal kunnen worden ingediend, de niet-gemengde worden op papier ingediend. Het gaat over een zeer beperkt aantal, wat de werklast niet zal doen toenemen.

Wat de inhoudelijke kant van de vegetatiewijzigingen betreft, blijft de vergunningsplicht ongewijzigd. Ook de beoordelingsgronden veranderen niet en het verplicht advies van ANB blijft behouden.

Wat kleinhandel betreft, verandert de vergunningsplicht wel. Ook de beoordelingsgronden veranderen, net als de regels rond adviesverlening. Daar is wel nood aan vorming en opleiding. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) heeft in februari al opleidingen georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en mijn administratie. VLAIO heeft ook een handleiding opgemaakt.

Op dit moment wordt een zeer beknopt maar handig schema opgemaakt door onze diensten dat ter beschikking wordt gesteld van de lokale besturen.

Ook het loket wordt aangepast zodat de digitale aanvraag van de omgevingsvergunning voor kleinhandel en de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen via het loket wordt gefaciliteerd.

VLAIO en ANB zorgen via webservices voor voldoende uitwisseling zodat dit efficiënt kan verlopen.

Mijnheer Ronse, ik kan u dus geruststellen: u hoeft zich geen zorgen te maken. Het gaat vandaag over een zeer beperkt aantal dossiers, en ik verwacht op dat vlak ook geen verandering vanaf 1 augustus.

De heer Ronse heeft het woord.

Het is goed dat het over een beperkt aantal dossiers gaat en ik ben vooral gerustgesteld dat de voorbereiding vlekkeloos verloopt. Dat zal vanaf 1 augustus goed nieuws zijn voor heel wat spelers: één openbaar onderzoek, één aanvraag en één geïntegreerd advies, ook voor de socio-economische en de vegetatievergunning. Dat is een goede zaak. Ik hoop ook dat het IT-matig goed zal verlopen, maar ik twijfel daar niet aan als ik het antwoord van de minister hoor.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.