U bent hier

In de kijker

Decreten vrijwillige fusie

Op 24 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat een gemeente de mogelijkheid biedt om vrijwillig te fuseren met een andere gemeente. Zeven gemeentes hebben hiervan gebruik gemaakt, en de Vlaamse Regering diende bijgevolg zeven ontwerpen van decreet in om deze fusies vast te leggen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over deze ontwerpen van decreet.

Video

Verslag

1460 (2017-2018) nr. 4
1502 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.