U bent hier

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Ruim een jaar geleden, op 1 februari 2017, had u een ontmoeting met Gilles Simeoni, de voorzitter van de Corsicaanse Conseil Exécutif, en zijn collega verantwoordelijk voor Europese zaken, de voorzitter van het Agentschap Toerisme Corsica en lid van het Comité van de Regio’s. Met hun bezoek aan Vlaanderen gaf de Corsicaanse delegatie een duidelijk signaal dat Corsica met een open en moderne blik op Europa op zoek gaat naar internationale samenwerking om de vele uitdagingen van het eiland het hoofd te bieden.

Bij de recente verkiezingen van december vorig jaar behaalden de Corsicaanse nationalisten voor het eerst in de geschiedenis de absolute meerderheid op het eiland. Ze gaan niet direct voor onafhankelijkheid, maar ze willen meer autonomie en een eigen koers varen is hun hoofddoel. Zij wensen in ieder geval meer inspraak in hun economisch beleid.

Ik heb enkele vragen naar aanleiding van dit bezoek en de afspraken die er zijn gemaakt.

Welke concrete afspraken werden tijdens de ontmoeting vorig jaar gemaakt? Op welke manier kregen die afspraken opvolging en hoe evalueert u die samenwerking?

Welke mogelijkheden ziet u inzake Vlaams-Corsicaanse samenwerking in de toekomst? Op welke domeinen? Hebt u reeds concrete plannen of initiatieven in uw agenda staan?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

We kunnen positief terugblikken op de ontmoeting van vorig jaar. Uit die gesprekken bleek dat er samenwerking mogelijk is op verschillende domeinen. Hierover geef ik meer uitleg in het antwoord op vraag twee.

Het ging over uitwisseling op het vlak van fiscale autonomie, nieuwe industriële technologieën, circulaire economie – daarin waren ze bijzonder sterk geïnteresseerd –duurzaam gebruik en recuperatie van water, kustbescherming, het bestrijden van erosie, eventueel culturele samenwerking.

Wat concrete afspraken omtrent die samenwerking betreft, kan ik alleen maar zeggen dat er tijdens het voorbije jaar een aanbod is gedaan aan de staf van de Voorzitter van de Executieve om een concreet implementatieplan uit te werken. Daarop werd principieel positief gereageerd, maar dit resulteerde tot op heden nog niet in een concrete werkvergadering.

Volgens de gezagsdragers had dit onder meer te maken met de regionale verkiezingen in Corsica in december vorig jaar, die veel tijd en energie in beslag namen. Behalve die principieel goede ontmoeting, met een aantal mogelijkheden die zijn geschetst, is het nog niet gekomen tot een verdere werkafspraak, die nochtans essentieel is als we op een of andere manier – het zal niet op alle domeinen zijn – zouden willen samenwerken.

Ik heb gisteren Xavier Bertrand ontmoet, de voorzitter van de regio Hauts-de-France, en die zei net als ik dat het goed is om overeenkomsten en MOU’s te sluiten en intentieverklaringen te ondertekenen, maar dat het belangrijkste is dat je daar iets mee doet. Hier zijn we nog niet in die fase. We zijn nog niet in een fase dat er concrete voorstellen uitgewerkt zijn.

Ons aanbod blijft. We gaan de Corsicanen daar nog eens aan herinneren. Maar: it takes two to tango. Het was een mooie, goede ontmoeting, maar we gaan nu verder zien hoe het verloopt.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Ik dank de minister-president voor zijn antwoord. Het is inderdaad belangrijk dat die contacten gelegd zijn. We moeten daar verder op inzetten. Ik denk dat er voor Vlaanderen nog wat opportuniteiten liggen in Corsica, misschien in eerste instantie op het vlak van toerisme, maar uiteraard kan het veel breder gaan dan dat, zoals de minister-president al aanhaalde. Ik kijk uit naar de verdere goede samenwerking met de Corsicaanse leiders.

De voorzitter

Het is misschien nog eens een goede bestemming voor een buitenlandse verplaatsing.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik kan het u aanraden, voorzitter. Ik ben er vorig jaar op vakantie geweest. Het is een schitterend eiland.

De voorzitter

We hebben nu al een verplaatsing voor Onroerend Erfgoed gedaan, en de Vlaamse afvaardiging, maar in het kader van Toerisme hebben we nog niets gedaan.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

In dat opzicht: er was nog wat budget over, en Corsica is niet de andere kant van de wereld. (Opmerkingen)

Minister-president Geert Bourgeois

Dat gaat heel snel, inderdaad. Ze zijn wel heel trots op hun identiteit: faites comme chez vous, mais n’oubliez pas que vous êtes chez nous. (Opmerkingen. Gelach)

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.