U bent hier

In de kijker

CETA: instemmingsdecreet

De EU en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Met dit akkoord stellen de EU en Canada hun markten open voor elkaars goederen, verschillende diensten en investeringen. Hierdoor kunnen de Europese bedrijven concurreren met andere buiten- en binnenlandse bedrijven op de Canadese markt. Het akkoord creëert met het Investment Court System (ICS) ook een apart juridisch circuit voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit akkoord om te zetten in Vlaamse regelgeving. Minister-president Geert Bourgeois licht het ontwerp van decreet toe.

Video

Verslag

van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1359 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1391 (2017-2018)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1408 (2017-2018)
van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
1501 (2017-2018)
1379 (2017-2018) nr. 2
1423 (2017-2018) nr. 3
1423 (2017-2018) nr. 4
1423 (2017-2018) nr. 6
1501 (2017-2018) nr. 2
1512 (2017-2018) nr. 2
1512 (2017-2018) nr. 4

Agenda

van Güler Turan en Tine Soens
1379 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Toelichting, bespreking en stemming

15:00 uur

van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
1359 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1391 (2017-2018)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1408 (2017-2018)
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1482 (2017-2018)
van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
1501 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.