U bent hier

Commissievergadering

woensdag 21 maart 2018, 9.15u

Voorzitter
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
1417 (2017-2018)

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, dit is eigenlijk een opvolgingsvraag. Ik heb een tijdje geleden ook al de vraag gesteld hoe het zit met de verdoving van pluimvee, en meer in het bijzonder de studie die aan de Universiteit Gent gebeurt. In Vlaanderen gebeurt de verdoving van pluimvee voor de slacht voornamelijk via het elektrische waterbad, maar daar zijn een aantal grote bezorgdheden over wat dierenwelzijn betreft. Op basis van die vaststelling wordt dus een studie uitgevoerd door de Universiteit Gent.

Daarbij zal uiteindelijk een keuze worden gemaakt tussen enerzijds het waterbad, maar dan met verbeterde techniek, zodat meer dieren verdoofd worden of dat de verdoving effectiever gebeurt net voor de slacht, en anderzijds de gasverdoving, zoals standaard in Nederland gebeurt.

Minister, tijdens de commissievergadering van halverwege januari informeerde u dat de resultaten van de betrokken studie twee maanden langer op zich zullen laten wachten dan de initieel geplande datum, die eind 2017 was.

Ondertussen zijn we aanbeland in maart 2018 en zouden de resultaten bekend moeten zijn. Minister, is er nu al meer duidelijkheid over de beleidsvoorkeur: waterbadverdoving met verbeterde techniek of gasverdoving? Wat zijn de resultaten van de studie van de Universiteit Gent? Wat zijn de voor- en nadelen van beide technieken?

Aangezien de studie in de eerste plaats een verbetering in functie van dierenwelzijn onderzocht – niet alleen bij het toepassen van de verdoving via het waterbad, maar ook ten aanzien van gasverdoving – zijn er bijkomende aanwijzingen dat CO2 een aversieve reactie kan veroorzaken bij dieren, waardoor het misschien toch niet zo wenselijk is. In het verleden hebt u ook al aangegeven dat die CO2-verdoving zeker niet ideaal is.

Ten slotte wil ik het hebben over de beslissingstermijn. In de commissievergadering van 17 januari liet u verstaan dat de beslissingstermijn zou afhangen van de resultaten van de bewuste studie. Wanneer denkt u een beslissing te kunnen nemen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Cruciaal in dit onderzoek is natuurlijk om te weten of de kippen nu wel of niet effectief verdoofd zijn bij gebruik van de onderzochte stroomparameters. Om dat na te gaan, was het bij het proefopzet onder meer de bedoeling om eeg-metingen uit te voeren bij verdoofde kippen. Elektro-encefalogram-metingen (eeg) zijn metingen die de hersenactiviteit vaststellen.

Om die metingen te kunnen uitvoeren, had men gepland om een toestel uit Nederland te kunnen lenen. Blijkbaar is dat echter niet gelukt, zodat men voor de keuze stond om vast te houden aan het vooropgestelde schema en die metingen te laten vallen, of om de onderzoekers de kans te geven om zelf een meettoestel te ontwikkelen, met natuurlijk als gevolg dat de definitieve resultaten langer op zich zouden laten wachten.

Aangezien die metingen vrij cruciaal zijn voor het onderzoek, heeft men ervoor gekozen om de duurtijd van het project te verlengen. Dat was de aanleiding tot de vertraging. De onderzoeksactiviteiten van die studie zijn nu afgerond, maar werden voorgesteld aan de begeleidingscommissie van het project. Dat zal eind deze maand gebeuren, waarna het definitieve eindrapport wordt opgesteld. Ik verwacht dat rapport ook te krijgen. Maar blijkbaar heeft men nu gezegd dat het rapport pas tegen de zomer zou worden opgeleverd. Op dit moment kan ik daar nog niet op vooruitlopen.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik betreur dat er vertraging is opgetreden in dit dossier. Halverwege 2017 hebben we allemaal onze bezorgdheid geuit dat het elektrisch waterbad vandaag in Vlaanderen niet oké is. Iedereen benadrukte de urgentie. Ondertussen is het maart en blijkt dat onderzoek wegens een aantal praktische redenen serieus wat vertraging te hebben opgelopen.

Minister, ik kan u alleen maar vragen om duidelijk te maken aan de onderzoekers dat ook het parlement zit te wachten op die studie en dat die resultaten nu echt wel stilaan mogen binnenkomen. Ik heb begrepen dat de deadline – althans voor het rapport – nu voor de zomer 2018 zou zijn. Mag ik dus aannemen dat er zeker nog dit jaar – wellicht in het najaar van 2018 – een beslissing wordt genomen? Klopt die inschatting?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik kan niet vooruitlopen op de onderzoeksresultaten van het rapport. Het finale rapport op basis waarvan we desgevallend beleidsmaatregelen kunnen nemen is mij beloofd tegen de zomer. (Opmerkingen van Bart Caron)

Het is een onderzoek van de Universiteit Gent. Ik weet daar verder ook niets over. Ik heb geen tussentijdse rapportering gekregen. Dat wordt verwacht in de zomer. Op basis daarvan kunnen we dan desgevallend beleidsmaatregelen nemen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.