U bent hier

Video

Verslag

1473 (2017-2018) nr. 2
van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
1474 (2017-2018) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid
Voorstel van decreet houdende invoering van een recht op kinderbijslag naar Deens model
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie
van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
1448 (2017-2018)
Vraag om uitleg over online hulpverlening
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
1488 (2017-2018)
Vraag om uitleg over online hulpverlening bij verslaving
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
1514 (2017-2018)
Vraag om uitleg over online hulpverlening
Vraag om uitleg over het gebruik van antidepressiva in woonzorgcentra
Vraag om uitleg over het gebruik van antidepressiva bij ouderen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.