U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Uitzendarbeid in overheidsdiensten

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een kader creëren voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. De voordelen hiervan zijn snellere indienstneming van personeel, een grotere flexibiliteit om mensen in te zetten en de dienst in kwestie moet geen zoektocht starten naar een vervanger bij een afwezigheid. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
41 (2017-2018) nr. 7
1515 (2017-2018) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:00 uur

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
Overheidsorganisatie (Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur) Bespreking met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
1441 (2017-2018)
van Peter Wouters aan minister Liesbeth Homans
1461 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1515 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.