U bent hier

In de kijker

Uitzendarbeid in overheidsdiensten

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een kader creëren voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. De voordelen hiervan zijn snellere indienstneming van personeel, een grotere flexibiliteit om mensen in te zetten en de dienst in kwestie moet geen zoektocht starten naar een vervanger bij een afwezigheid. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
41 (2017-2018) nr. 7
1515 (2017-2018) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:00 uur

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2017-2018) nr. 1
Overheidsorganisatie (Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur) Bespreking met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
1441 (2017-2018)
van Peter Wouters aan minister Liesbeth Homans
1461 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1515 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.