U bent hier

In de kijker

Kinderbijslag

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op waarin ze haar toekomstvisie voor de kinderbijslagregeling uiteenzet in het kader van het gezinsbeleid. Met een ontwerp van decreet maakt ze haar voornemen concreet om elk kind via de gezinsbijslagen een groeipakket te geven. De Vlaams Belangfractie diende in dit verband ook een voorstel van decreet in om de kinderbijslagregeling in Vlaanderen vorm te geven naar het Deens model, waarbij het bedrag van de kinderbijslag wordt gekoppeld aan het werkelijke en wettige verblijf in België. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking van het ontwerp van decreet en het voorstel van decreet voort en stemmen er ook over.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch
542 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1424 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1425 (2017-2018)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.