U bent hier

In de kijker

Toporovski-collectie in Gent

In het Museum voor Schone Kunsten in Gent liep een expositie van de Toporovski-collectie. Omdat internationale experts de echtheid van deze werken in vraag stelden, liet minister Sven Gatz een expertencommissie oprichten om hier klaarheid in te scheppen. Door onverzoenbare eisen van de verschillende partijen konden de experts hun onderzoek echter niet uitvoeren, waarop de minister deze commissie ontbond. Een en ander heeft tot imagoschade geleid, en in een open brief vragen museumdirecteurs uit heel Vlaanderen om een onafhankelijke doorlichtingscommissie op te richten om stukken te onderzoeken. In Gent loopt ook al enkele jaren de restauratie van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Over de voortgang van de restauratie en de kostprijs ervan is onrust ontstaan. Hoe staat minister Sven Gatz hier tegenover? Hoe kan het vertrouwen van de museumsector en van de bezoekers worden hersteld? Welke mogelijkheden heeft de minister om in te grijpen bij gelijkaardige problemen? Is meer samenwerking tussen musea aangewezen?

Video

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.