U bent hier

In de kijker

Toporovski-collectie in Gent

In het Museum voor Schone Kunsten in Gent liep een expositie van de Toporovski-collectie. Omdat internationale experts de echtheid van deze werken in vraag stelden, liet minister Sven Gatz een expertencommissie oprichten om hier klaarheid in te scheppen. Door onverzoenbare eisen van de verschillende partijen konden de experts hun onderzoek echter niet uitvoeren, waarop de minister deze commissie ontbond. Een en ander heeft tot imagoschade geleid, en in een open brief vragen museumdirecteurs uit heel Vlaanderen om een onafhankelijke doorlichtingscommissie op te richten om stukken te onderzoeken. In Gent loopt ook al enkele jaren de restauratie van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Over de voortgang van de restauratie en de kostprijs ervan is onrust ontstaan. Hoe staat minister Sven Gatz hier tegenover? Hoe kan het vertrouwen van de museumsector en van de bezoekers worden hersteld? Welke mogelijkheden heeft de minister om in te grijpen bij gelijkaardige problemen? Is meer samenwerking tussen musea aangewezen?

Video

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.