U bent hier

In de kijker

Nieuwe CAO onderwijs

Onlangs sloot minister Hilde Crevits een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor het onderwijspersoneel. Deze CAO voorziet onder andere in een loonsverhoging, een proefproject rond beperkte werkzekerheid voor startende leerkrachten, de oprichting van leerkrachtenplatforms en een versnelling van de vaste benoeming. Uit het onderwijsveld kwamen evenwel vragen naar meer ondersteuning in de klas. Hoe zal de minister deze CAO uitrollen? Wat zijn de consequenties voor het lerarenloopbaanpact? Hoe zal ze inzetten op werkbaar werk?

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.