U bent hier

In de kijker

Klimaatcommissie: interparlementair overleg

Het Vlaams Parlement richtte een tijdelijke commissie op voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen, die nagaat hoe de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs in de praktijk moeten worden gebracht. De besprekingen en hoorzittingen in het voorjaar van 2016 leidden tot een voorstel van resolutie over een sterk Vlaams klimaatbeleid, dat in november 2016 met een ruime meerderheid in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. In het voorjaar van 2017 startte op initiatief van voorzitter Jan Peumans het interparlementair overleg met delegaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over het klimaatdossier. Vandaag houden de leden van de commissie in de Kamer een hoorzitting met Peter Wittoeck, diensthoofd Klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst (FOD) Leefmilieu, over de resultaten van de Conference of the Parties (COP) 23 in Bonn en de uitdagingen van de COP 24 in Katowice.

Agenda

Forumgebouw
Leuvenseweg 48
Erasmuszaal (gelijkvloerse verdieping)

Interparlementair klimaatoverleg

Verwelkoming door Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer
Regeling van de werkzaamheden (procedure, vergaderfrequentie, tijdstip en plaats voor de volgende vergadering)
58 (2017-2018)
Externe sprekers
Peter Wittoeck (diensthoofd Klimaatverandering, FOD Leefmilieu)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.