U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

We hebben de ambitie om elektrische wagens te promoten en laadpaleninfrastructuur uit te bouwen. Laadpalen hebben we nodig en kunnen niet worden losgekoppeld van het promoten van elektrische voertuigen. Het ene kan niet zonder het andere. Dit moet bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoestellingen. Het voorzien in een efficiënte en uitgebreide laadinfrastructuur vormt daarvan een belangrijk onderdeel.

Er zijn diverse initiatieven om de laadpaleninfrastructuur in Vlaanderen uit te breiden. Minister, u hebt de ambitie om tegen 2020 het aantal laadpunten in Vlaanderen te verdubbelen tot 5000. De gemeenten kregen de keuze om zelf te zorgen voor de laadinfrastructuur of dit uit te besteden aan de energienetbeheerders Eandis of Infrax. Via een Europese aanbesteding krijgt dit vorm. Ondertussen is het voor het tweede jaar aanbesteed.

Er werd echter vastgesteld dat bedrijven die laadpalen plaatsen op een spoorwegparking, per paal jaarlijks een taks van 65 euro moeten betalen, terwijl deze laadpaal de spoorwegen niets kost. U reageerde dat drempels moeten worden weggewerkt en een dergelijke taks dus niet door de beugel kan. U schreef een brief naar de federale minister van Mobiliteit om de taks te laten schrappen.

Minister, wat is het antwoord van de federale minister van Mobiliteit op de vraag om deze taks voor laadpalen op spoorwegparkings te schrappen? Welke verdere stappen zal deze minister daarvoor ondernemen? Zijn er andere overheden die een dergelijke taks opleggen of andere drempels uitwerken die het plaatsen van laadpalen ontmoedigen of tegenhouden? Daarmee bedoel ik dan de lokale en eventueel de provinciale overheden. Wat zult u doen om deze barrières weg te werken? Welke drempels die dergelijke investeringen ontmoedigen, zijn er in het algemeen bij de verschillende overheden?

Minister Tommelein heeft het woord.

Op 31 januari werd op een opvolgvergadering over de plaatsing van de laadpalen met mijn kabinet en de distributienetbeheerders melding gemaakt van een probleem met de plaatsing van laadpalen in Harelbeke. Infrabel vraagt een vergoeding van 65 euro per jaar voor de exploitatie van een laadpaal op zijn terreinen, blijkbaar een parking nabij het station van Harelbeke. Op 2 februari heb ik dit concreet geval per brief overgemaakt aan mijn federale collega minister Bellot. Het gaat met andere woorden voorlopig om een geïsoleerd geval, maar de correspondentie met de NMBS doet me vermoeden dat het hier over een algemene richtlijn gaat. Daarenboven blijft het aantal laadpalen op terreinen van de NMBS ook beperkt, ik zou zelfs zeggen te beperkt. Voor mij was dit reden genoeg om onmiddellijk in actie te schieten en een brief te sturen aan mijn vriend en collega minister François Bellot, bevoegd voor de mobiliteit en voor de NMBS. Tot op heden heb ik nog wel geen antwoord gekregen van de minister.

Mijnheer Gryffroy, op mijn kabinet zijn er klachten binnengekomen van een laadpalenexploitant over een viertal locaties in de provincie Antwerpen. Het ging hier over de provinciale bedrijfsbelasting, die elke bedrijfsexploitatie viseert. Gelet op de kleinschaligheid van een laadpaal en de beperkte bedragen die hier omgaan per laadpunt, heb ik aan de gouverneur gevraagd om hiervoor in een uitzondering te voorzien. Zij heeft mij ondertussen bevestigd dit geval te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen. De betrokken leverancier van laadpalen bevestigt mij ook dat dit geval al informeel opgelost is, waardoor er geen klachten meer overblijven.

Het aandeel batterij-elektrische voertuigen is momenteel laag, zelfs te laag. Daar zijn nog een aantal drempels te overwinnen. Om deze te overwinnen, hebben we een CPT-plan (Clean Power for Transport) en een laadpalenplan uitgewerkt. Maar belangrijk is vooral dat de private sector nog veel meer en snel laadpalen moet plaatsen en dat er ook in de accommodaties van de terreinen waar heel veel mensen gedurende een aantal uren hun auto achterlaten, zoals op de terreinen van de NMBS, er in meer laadpalen wordt voorzien.

– Bart Nevens treedt als voorzitter op.

Dat betekent ook dat het draagvlak moet vergroten, dat de drempels moeten worden weggewerkt niet alleen voor elektrische mobiliteit maar ook voor windmolens en zonnepanelen, zoals daarnet gezegd. Ik kan als minister niet aanvaarden dat andere overheden drempels beginnen in te bouwen en drempels beginnen te verhogen als wij in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering er alles aan doen om de drempels te verlagen. Ik blijf alert en ik blijf een heel duidelijke boodschap aan mijn collega's en de andere overheden geven: stop met bijkomende drempels te organiseren en bouw samen met ons de drempels af.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Als u nog geen antwoord hebt gekregen van de minister van Mobiliteit, heb ik eigenlijk ook geen verdere vragen over dit thema.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.