U bent hier

In de kijker

Energielening: verminderd succes

Met behulp van de Vlaamse energielening via de Energiehuizen kunnen burgers voordelig lenen voor energiebesparende werken aan hun woning. In het verleden kende deze lening een groot succes, maar het voorbije jaar deden minder mensen er een beroep op. De commerciële banken bieden momenteel zelf leningen aan tegen lage rentes, maar die voordelige rentes zouden in de toekomst wegvallen. Nochtans moeten vanaf 1 januari 2019 de niet-prioritaire doelgroepen sowieso naar de bank voor een energielening. De lening wordt in veel gevallen ook gebruikt om zonnepanelen te plaatsen in plaats voor energiebesparende maatregelen. Hoe wil minister Bart Tommelein de mensen overtuigen om toch gebruik te maken van de energielening? Zal hij de energielening opnieuw openstellen voor alle Vlamingen, en niet louter voor de prioritaire doelgroepen? Leden van de sp.a-fractie hebben in dit verband ook een voorstel van resolutie ingediend waarin ze vragen dat de Vlaamse Regering de geplande wijziging van de energielening zou terugdraaien.

Video

Verslag

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege
1243 (2017-2018)
van Robrecht Bothuyne aan minister Bart Tommelein
1193 (2017-2018)
van Johan Danen aan minister Bart Tommelein
1206 (2017-2018)
1489 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van Robrecht Bothuyne aan minister Bart Tommelein
1193 (2017-2018)
van Johan Danen aan minister Bart Tommelein
1206 (2017-2018)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege
1243 (2017-2018)
van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
1246 (2017-2018)
van Robrecht Bothuyne aan minister Bart Tommelein
1249 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.