U bent hier

In de kijker

Mestproblematiek en oppervlaktewaterkwaliteit in landbouwgebied

De meest recente metingen van de nitraatwaarde op MAP-meetpunten (Mestactieplan) tonen geen verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit aan. Hoe reageert minister van Leefmilieu Joke Schauvliege op de nieuwe cijfers met betrekking tot de resultaten van MAP5? Wordt de teeltvrije zone van 1 meter tussen de akker en de waterlopen voldoende opgevolgd en gehandhaafd? Komen de onderhandelingen met de Europese Commissie over een derogatieregeling niet in gevaar?

Video

Agenda

van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege
1191 (2017-2018)
van Katrien Schryvers aan minister Joke Schauvliege
1250 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.