U bent hier

In de kijker

Samenstelling provinciale deputatie

In Limburg zal een gedeputeerde die ontslag neemt mogelijk niet worden vervangen voor de rest van de legislatuur. Dit is in tegenstrijd met het Provinciedecreet, maar ligt wel in lijn met het voornemen van de Vlaamse Regering om de provinciebesturen in dergelijke gevallen meer autonomie te geven. Welke gevolgen heeft een en ander voor de wettigheid van de beslissingen van de deputatie voor de rest van de legislatuur? Hoe staat minister Liesbeth Homans hiertegenover? Zal ze het Provinciedecreet op dit punt aanpassen?

Video

Verslag

van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans
1354 (2017-2018)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.