U bent hier

In de kijker

Kinderbijslag

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op waarin ze haar toekomstvisie voor de kinderbijslagregeling uiteenzet in het kader van het gezinsbeleid. Met een ontwerp van decreet maakt ze haar voornemen concreet om elk kind via de gezinsbijslagen een groeipakket te geven. De Vlaams Belangfractie diende in dit verband ook een voorstel van decreet in om de kinderbijslagregeling in Vlaanderen vorm te geven naar het Deens model, waarbij het bedrag van de kinderbijslag wordt gekoppeld aan het werkelijke en wettige verblijf in België. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking van het ontwerp van decreet en het voorstel van decreet voort.

Video

Verslag

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
1301 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Hilde Crevits en minister Jo Vandeurzen
1252 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering, verslag door Peter Persyn
1450 (2017-2018) nr. 1
1450 (2017-2018) nr. 3
1450 (2017-2018) nr. 4
542 (2015-2016) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
1293 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
1301 (2017-2018)
van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
1318 (2017-2018)
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
1338 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Hilde Crevits en minister Jo Vandeurzen
1252 (2017-2018)
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
1253 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering, verslag door Peter Persyn
1450 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch, verslag door Peter Persyn
542 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Voorzetting van de bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.