U bent hier

De voorzitter

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, ongeveer anderhalve maand geleden heeft het Havenbedrijf het initiatief genomen om de fietsbus in te voeren met een hoge frequentie waarbij dertig passagiers met hun fiets kunnen opstappen. Dat is een heel goed initiatief binnen de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen. Specifiek voor de fietsers is dat een verbetering tegenover de huidige systemen. Deze facilitering kan enkel aangemoedigd worden.

Het Havenbedrijf moet daar echter een commerciële privépartner voor aanspreken aangezien De Lijn deze dienstverlening niet geeft. Dat zou nochtans een goede zaak zijn binnen de verwezenlijking van de modal shift.

Minister, wat denkt u over dit initiatief van het Antwerpse Havenbedrijf? Kunnen dergelijke initiatieven ondersteund worden door het departement Mobiliteit?

Kan dit initiatief als voorbeeld dienen voor De Lijn? Kan De Lijn op termijn gevraagd worden om in dergelijke fietsbussen te voorzien op specifieke trajecten?

Heeft De Lijn al de mogelijkheid onderzocht om enkele plekken in de bus of een segment van de moderne trams voor te behouden voor het vervoer van fietsen? Zijn er plannen om dit op termijn te onderzoeken of uit te voeren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We zijn momenteel bezig samen met het Havenbedrijf Antwerpen om een fietsbus in te leggen tussen de Noorderlaan, de Scheldelaan en Linkeroever. De opstart is gepland voor maart-april 2018. Deze fietsbus zal fietsers met hun fiets vervoeren over de R2 en op die manier het Kanaaldok en de Schelde overbruggen. De fietsbus zal worden ingepast in het pendelbusproject dat het Havenbedrijf Antwerpen samen met de Maatschappij Linkerscheldeoever organiseert. In die zin is er een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. We zijn nu nog bezig met de financiële afspraken over de fietsbus.

Dit past volledig in onze visie op basisbereikbaarheid, combimobiliteit en het wegwerken van missing links. Initiatieven zoals de fietsbus passen in het vervoer op maat en dus in de organisatie van de basisbereikbaarheid op het niveau van de vervoerregioraad die ook verantwoordelijk is voor het budget en de uitrol van dat vervoer op maat. In de toekomst zal men met zulke maatregelen kunnen beslissen over concrete initiatieven.

Wat uw vraag over de relatie De Lijn en de fiets betreft op reguliere busverbindingen, heeft De Lijn vroeger wel wat geëxperimenteerd, niet tot algemene tevredenheid van alle reizigers en deelnemers. De bezwaren zijn van dien aard dat de commerciële snelheid er wat onder lijdt wanneer de fiets op de bus moet worden gezet. Dat is onvoorspelbaar omdat men niet weet of aan een halte mensen met de fiets zullen opstappen. Ook het veiligheidsaspect speelt een rol. Aangezien de fietsen niet worden verankerd, is de stabiliteit van de fiets niet gegarandeerd bij bruuske manoeuvres, waardoor de indeling van de bus zou moeten worden aangepast. Er werd ook geklaagd over het feit dat in sommige gevallen – maar men kan natuurlijk niet op voorhand weten waar en wanneer – fietsers met een fiets opstappen waarbij de ruimte een probleem vormt. Men heeft dan ook geoordeeld dat, met uitzondering van de kusttram, enkel plooifietsen toegelaten worden op bus en tram.

Bij de fietsbus gaat het niet over een traject met verschillende haltes maar over een vaste verbinding van punt a naar punt b waarbij het de bedoeling is om net fietsers aan te trekken.

De voorzitter

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. Ik heb geen tijd voor een repliek, omdat ik naar een andere commissie moet vertrekken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.