U bent hier

In de kijker

Aanpak zwarte punten in het verkeer

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op een kruispunt kondigde minister Ben Weyts in de plenaire vergadering van 21 februari 2018 aan dat hij 20 miljoen euro extra zou besteden om de historische lijst van zwarte punten versneld weg te werken. In een kranteninterview stelde het hoofd van de administratie echter dat die extra middelen niet volstaan en dat de lijst ook langer is dan eerst werd gecommuniceerd. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Wat zijn de juiste cijfers in verband met de zwarte punten? Hoe kan de lijst doeltreffend worden aangepakt? Hoe gebeurt de opvolging van de zwarte punten die reeds zijn aangepakt?

Video

Agenda

van Orry Van de Wauwer aan minister Ben Weyts
1120 (2017-2018)
Regl. art. 91,4: omzetting van een niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag
van Jan Bertels aan minister Ben Weyts
1128 (2017-2018)
van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
1136 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.