U bent hier

In de kijker

Volwassenenonderwijs

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan haar conceptnota uit 2016 over het volwassenenonderwijs. Concreet betreft het een aanpassing van het statuut van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en de gewijzigde financiering van de CVO’s en centra voor basiseducatie (CBE). De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1444 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie van minister Hilde Crevits (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos De Meyer en Paul Cordy
1444 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.